Diensten

Bedrijfswaardering

BonVisie verzorgt de waardebepaling voor ondernemingen voor uiteenlopende doeleinden. Bij overnames ligt dit het meest voor de hand, maar ook bij participatie, herfinanciering, overlijden van een medeaandeelhouder, beëindiging van zakenpartner, economische schade, echtscheiding, maar ook als je aan een toekomstige stap denkt is een onpartijdige bedrijfswaardering belangrijk.

Corporate Finance

Corporate Finance kan veel toevoegen voor ondernemers. Wij gebruiken onze expertise, creativiteit en ons netwerk om samen met de ondernemer naar het best mogelijke resultaat te werken. Wil je meer marktwaarde creëren van jouw bedrijf om deze op termijn te verkopen, meer financieel inzicht hebben, een passende financier c.q. investeerder zoeken of boventallige gelden hebben; wij zitten naast jou en denken mee. Wij zijn als sparringpartner kritisch en betrokken, maar ook creatief met oplossingen.

Vermogensopbouw: liquide middelen tijdelijk of blijvend overtollig?

De status van de liquide middelen in een bedrijf is van groot belang. Liquide middelen kunnen als werkkapitaal fungeren, tijdelijk of blijvend overtollig zijn. Werkkapitaal en tijdelijk overtollige liquide middelen zijn bedrijfsgebonden. Die hebben een duidelijke functie binnen de bedrijfsoefening. Met het werkkapitaal wordt gewerkt, de tijdelijke overtollige liquide middelen liggen ‘gereserveerd’ met een bedrijfsbestemming. Het is opzij gelegd voor de aanschaf van een bedrijfsmiddel , een deelneming, aflossing van een bedrijfsschuld, op een ander bedrijfsdoel. Als die plannen er zijn en goed onderbouwd kunnen worden, is de grens met blijvend overtollige liquide middelen goed te trekken. Blijvend overtollige liquide middelen zijn niet (meer) dienstbaar aan de bedrijfsuitoefening, maar staan vaak wel op de bankrekening geparkeerd. Wat u het beste kunt doen met de overtollige liquide middelen is afhankelijk van het bedrag, de looptijd dat het geld overtollig is, het risico u kan lopen en de fiscale situatie.

Hoe zit het met de opbouw van uw pensioen? Daar kunnen overtollige liquide middelen ook voor gebruikt worden.

Meer weten? Neem contact op met BonVisie.

Neem vrijblijvend contact op!

Bent u nieuwsgierig naar onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op op door een e-mail te sturen of te bellen met

Cash Management (interim)

Het kan voorkomen dat u tijdelijk of parttime ondersteuning in uw bedrijf nodig heeft. Voor een project, uitval van personeel of om uw financiële zaken en inzicht te verbeteren. U wilt hiervoor niet iemand in dienst nemen met al het gedoe met arbeidscontracten en inwerken. Ook hier heeft BonVisie een oplossing voor:
Interim management.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Financieel Management
  • Het opzetten van een liquiditeitsplanning
  • Het nemen van maatregelen voor het besparen van kosten
  • Het verbeteren van de vermogensstructuur/financieringsstructuur
  • Het verbeteren van informatie aan het management

U kunt mij benaderen voor verschillende financiële werkzaamheden.

Tarief afhankelijk van duur, soort opdracht en senioriteit/functie.

frans-bon-visie
frans-bon-visie