Ondernemers

Een financiële bedrijfsscan of een werkkapitaalscan leveren geld op!

BonVisie laat u door de financiële bedrijfsscan zien hoe de financiële conditie van uw bedrijf is, adviseert MKB en middelgrote bedrijven in o.a. geld besparen, winst verhogen, efficiëntere geldstromen, het oplossen van financiële bedrijfsproblemen en het begeleiden van bedrijven.

Als financieel adviseur ondersteun ik graag MKB bedrijven, middelgrote ondernemingen en instellingen.

Mijn expertise ligt op het gebied van:

 • Inzichtelijk maken van de financiële situatie
 • Optimaliseren van de financiële bedrijfsvoering
 • Maken van liquiditeitsprognoses
 • Efficiënt en effectief gebruik van werkkapitaal
 • In kaart brengen van de kostprijs en marge per product
 • Opzetten van managementinformatie
 • Optimaal inrichten van betalingsverkeer
 • Begeleiden bij het in kaart brengen en invullen van de financieringsbehoefte
 • Coachen van (financiële) medewerkers

De financiële bedrijfsscan

Een goed bedrijfsresultaat en voldoende liquiditeiten zijn het streven van elke ondernemer. Maar wat kunt u doen als u onverhoopt toch te maken krijgt met financiële tegenslag? Het laten uitvoeren van een financiële bedrijfsanalyse is dan de eerste stap. Ik kijk onder andere naar:

 • Vlottende activa
 • Werkkapitaal
 • Bankrekeningstructuur
 • Balansstructuur
 • Financiering
 • Vermogensstructuur
 • Risicomanagement

Ik kom graag bij u langs op de zaak. In een persoonlijk gesprek inventariseer ik uw vragen. Die dag verzamel ik zo veel mogelijk financiële informatie, waaronder een verkorte versie van de balans en resultatenrekening. Deze verwerk ik tot een financiële analyse.

Regelmatig tref ik in een situatie waar winst wordt gemaakt en de bank moeilijk doet, waardoor een liquiditeitsprobleem ontstaat. We gaan dit samen oplossen.

De werkkapitaalscan

Een goed werkkapitaalbeheer begint met goed inzicht in uw debiteuren, crediteuren en voorraden. Hoe goed is uw inzicht in deze balansposten en wat doet u met dit inzicht? Uiteindelijk hebben deze balansposten een grote invloed op uw liquiditeitspositie: betalingen en ontvangsten en het daaruit resulterende saldo van uw bankrekening. De fase waarin uw onderneming zich bevindt, groei, volwassenheid of neergang, bepaalt in belangrijke mate hoe u met uw werkkapitaal om moet gaan.

Een werkkapitaalscan analyseert de omvang van uw werkkapitaal en geeft adviezen hoe u meer liquiditeitsruimte kunt creëren door actief uw werkkapitaal te beheren. En dat gaat verder dan een goed aanmaanproces voor uw debiteuren. Soms resulteert dit dat u de betalingskortingen kunt verdienen.

Vermogensadvies: liquide middelen tijdelijk of blijvend overtollig?

De status van de liquide middelen in een bedrijf is van groot belang. Liquide middelen kunnen als werkkapitaal fungeren, tijdelijk of blijvend overtollig zijn. Werkkapitaal en tijdelijk overtollige liquide middelen zijn bedrijfsgebonden. Die hebben een duidelijke functie binnen de bedrijfsoefening. Met het werkkapitaal wordt gewerkt, de tijdelijke overtollige liquide middelen liggen ‘gereserveerd’ met een bedrijfsbestemming. Het is opzij gelegd voor de aanschaf van een bedrijfsmiddel , een deelneming, aflossing van een bedrijfsschuld, op een ander bedrijfsdoel. Als die plannen er zijn en goed onderbouwd kunnen worden, is de grens met blijvend overtollige liquide middelen goed te trekken. Blijvend overtollige liquide middelen zijn niet (meer) dienstbaar aan de bedrijfsuitoefening, maar staan vaak wel op de bankrekening geparkeerd. Door de lage rentestand veroorzaakt door de ECB is het zelfs mogelijk dat uw bank rente in rekening brengt voor de overtollige liquide middelen op uw bankrekening. Wat u het beste kunt doen met de overtollige liquide middelen is afhankelijk van het bedrag, de looptijd dat het geld overtollig is, het risico u kan lopen en de fiscale situatie. Meer weten? Neem contact op met BonVisie.

De financiële bedrijfsadviseur die met u meedenkt

Kwaliteit en integriteit zijn voor BonVisie zeer belangrijk. Ik ben oprecht geïnteresseerd in uw bedrijf en kan goed luisteren naar uw vragen, wensen en passie. Ik help u met het vertalen van uw plannen en ambities naar concrete resultaten. Ook denk ik met u mee bij het analyseren en oplossen van uw bedrijfsproblemen.

Neem vrijblijvend contact op!

Bent u nieuwsgierig naar onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op op door een e-mail te sturen of te bellen met

Financieel advies

Financiële problemen zijn vaak een gevolg van gebrekkige financiële organisatie. Bij het maken van een financiële bedrijfsanalyse kijk ik daarom eerst naar de financiële structuur van uw bedrijf. Daarbij kijk ik niet alleen naar de balans en de resultatenrekening, maar vooral ook achter de cijfers van uw bedrijf voordat ik aanbevelingen doe voor een financiële herstructurering. De aanbevelingen kunnen betrekken hebben op:

 • Het opzetten van een liquiditeitsplanning
 • Het nemen van maatregelen voor het besparen van kosten
 • Het verkrijgen van een financiering
 • Het verbeteren van informatie aan het management

Interim management

Het kan voorkomen dat u tijdelijk of parttime ondersteuning in uw bedrijf nodig heeft. Voor een project, uitval van personeel of om uw financiële zaken en inzicht te verbeteren. U wilt hiervoor niet iemand in dienst nemen met al het gedoe met arbeidscontracten en inwerken. Ook hier heeft BonVisie een oplossing voor:
Interim management.

U kunt mij benaderen voor verschillende financiële werkzaamheden.

Tarief afhankelijk van duur, soort opdracht en senioriteit/functie.

frans-bon-visie
frans-bon-visie