Het proces van bedrijfsoverdracht

De verkoop van een bedrijf is vaak een langdurig en complex traject. Je krijgt te maken met fiscale, juridische en financiële zaken waarbij een specialist prima mee kan helpen. Daarnaast speelt ook het emotionele aspect voor de (toekomstige) verkoper een grote rol. Om je goed voor te bereiden op het hele proces geven wij 10 tips. De belangrijkste tip is tijdig beginnen, dan behaal je het maximale rendement.

1. Regel tijdig de opvolging
Communiceer tijdig bij opvolging binnen de familiesfeer (wie, waarom, wanneer, hoe en wat), verkoop aan het huidige management of aan een externe koper.

2. Zorg dat het bedrijf op orde is
Zorg dat jouw bedrijf zowel organisatorisch als administratief op orde is.

3. Zorg dat het bedrijf zelfstandig draait
Bij veel bedrijven is de eigenaar/ondernemer onmisbaar. Pas zoveel mogelijk de organisatie aan zodat alle werkzaamheden door de medewerkers kunnen worden opgevangen.

4. Fiscale zaken regelen
Zorg dat de fiscale structuur zo gunstig mogelijk is in het kader van de bedrijfsoverdracht.

5. Stel de waarde van je bedrijf vast
Laat een waardebepaling van je bedrijf maken voor nu en richting de toekomst. De uitkomst van de waardebepaling kan ook helpen om je bedrijf op korte termijn meer waard te laten zijn.

6. Lijken in de kast
Kopers willen geen ellende aantreffen nadat jouw bedrijf hebben overgenomen. Lopen er claims of juridische geschillen? Los deze gevallen op!

7. Blijven ondernemen!
Er zijn ondernemers die voor de verkoop van het bedrijf al gaan afbouwen. Voor een goede verkoop is dit funest! Houdt het bedrijf up-to-date en stel noodzakelijke investeringen niet uit.

8. Personeel
Het personeel van jouw bedrijf vertegenwoordigt vaak een belangrijk deel van de waarde. Ze zijn het menselijke kapitaal die zorgen voor de winstgevendheid van nu en in de toekomst. Leg daarom afspraken met het personeel (waaronder arbeidscontracten) goed vast.

9. Onderhandel op basis van objectieve criteria
Een bedrijfsoverdracht is naast een zakelijk proces ook een heel emotioneel proces. Het kan voor jou als ondernemer heel moeilijk zijn om los te laten en de touwtjes uit handen te geven. Stel vooraf objectieve criteria vast waaraan de opvolger moet voldoen.

10. Schakel tijdig deskundigen in
Een bedrijfsoverdracht is vaak de belangrijkste en eenmalige transactie uit jouw ondernemerscarrière. Het is dan ook vanzelfsprekend dat je daarvoor een ervaren adviseur naast je hebt staan om de overdracht zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Soms begint dit al 5 jaar voordat de door jou gewenste bedrijfsoverdracht te realiseren.

Waar zit mijn meerwaarde? Mijn naam is Frans Bon, specialist in bedrijfswaardering bij BonVisie en maak analyses, geef advies en begeleid ondernemers met hun financiële vraagstukken. Ik ben in staat om jouw situatie in begrijpelijke taal uiteen te zetten en daarbij mijn investerings-, corporate- en accountingsachtergrond met mijn financieel advies combineer. Eén adviseur, alle expertise, een uurtarief. Een aantal klanten hebben hun ervaringen gedeeld op mijn website. Kijk eens op https://bonvisie.nl/referenties/. Of bel me voor een kop koffie 06-50501988.